Constel·lacions familiars

Tenir un sistema familiar ordenat  ajuda als pares a tenir més força davant la vida i passar aquesta força als fills, i els fills als seus fills… com una cadena.

Bert Hellinger és el creador d’aquesta meravellosa eina.

En tots els sistemes familiars hi ha temes per mirar i per ordenar. Hi ha hagut fets traumàtics que han colpit les nostres famílies de dolor: morts, avortaments, suïcidis, guerres, exclusions, temes dificultosos, falta de vinculació, carències, falta d’ordre entre els membres…

Si aquests temes no són mirats, segueixen actuant en la nostra vida  de manera inconscient, sense que ni ho sapiguem, en la nostra vida o en la dels nostres fills.

I les constel.lacions ofereixen un marc idoni per poder mirar i sanar temes relacionats amb l’ordre, la pertinença, la jerarquia.

Serveixen  per posar en ordre el sistema familiar, i tenir una mirada més ampla, trobar pistes que ens poden ser molt útils per a una millor relació entre pares i fills, per tenir més força davant la vida, per fluir millor en molts aspectes.

Quan es posa ordre, l’amor en el sistema familiar pot fluir. I això representa que cada u està en el lloc que li toca, que cadascú rep i dóna des del seu lloc. I mira la vida des del seu lloc.

Tenim en compte la jerarquía… Els pares ocupen el lloc de pares i els fills el lloc  de fills. I la pertinença: pertanyem a un sistema i cada membre ha de tenir un lloc. Els exclosos s’han de poder incloure, perquè formen part.